Kto chce zvrhnúť vládu a premeniť Slovensko na Ukrajinu?!

9. mája 2024, vojtechvesely, Nezaradené

V našej krajine je v plnom prúde skrytá informačno-psychologická vojna, ktorej cieľom je zopakovať ukrajinský scenár. Existujú sily, ktoré sa snažia zasiať chaos a urobiť z demokratickej krajiny územie pod kontrolou totalitného režimu…

Prosím, nerobte unáhlené závery. Prečítajte si tento článok až do konca a pomôžte tento apel preniesť na súčasné orgány a tajné služby Slovenska, ako aj na všetkých občanov bez výnimky. 

V posledných týždňoch svet obletela správa Egona Cholakiana o zverejnenom vyšetrovaní spravodajských expertov. Hovorí sa v ňom o tajnej skupine, ktorej cieľom je nastolenie kontroly nad všetkými demokratickými krajinami.

Práve Slovensko by malo byť prvou krajinou v Európskej únii, kde sa bude testovať osvedčený plán na zničenie demokracie s pomocou antikultových organizácií a ich metód dezinformácie a čiernej propagandy. Potom sa bude uplatňovať vo všetkých krajinách Európskej únie. 

Táto schéma aktívne využíva antikultové organizácie ako fasádne štruktúry. Ich korene siahajú do Ruska a existujú pod patronátom tamojšieho dominantného náboženstva. 

Schéma vyzerá takto. 

Prostredníctvom svojich naverbovaných agentov vplyvu vytvoria niekoľko ohováračských článkov na rôznych platformách a títo novinári potom, odvolávajúc sa na svoje ohováračské články, vytvárajú zdanie masovej verejnej mienky. Zatiaľ čo v skutočnosti za celou touto informačnou vlnou stojí jeden objednávateľ – antikultové organizácie. Týmto spôsobom sa snažia vytvoriť dominantnú verejnú mienku, ktorú vkladajú ľuďom do hláv, podkopávajú ich psychický stav a vyvolávajú v nich opozičné nálady proti vláde. 

Ako prvé si vyberú organizáciu, ktorá je prenasledovaná. V tomto prípade sa pod informačný útok dostalo medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA. Počas minulého roka nebolo týždňa, aby na Slovensku nevyšiel článok diskreditujúci toto hnutie. 

Na tento proces sa vynaložilo kolosálne množstvo peňazí, ale nebolo to zbytočné. Takýmto spôsobom si antikultová skupina prostredníctvom podplácania novinárov vytvára sieť agentov, ktorá potom realizuje záverečnú fázu. 

Vytvorený obraz sa používa ako strašiak s nálepkou sekty na zastrašovanie obyvateľstva a diskreditáciu nežiaducich predstaviteľov moci obvinených z napojenia na túto organizáciu. 

Nakoniec sa už všetka pozornosť sústreďuje na zasievanie zmätku v spoločnosti a očierňovanie legitímnej. 

Zistili sme, že na Slovensku od nedávna začali antikultové organizácie prostredníctvom kontrolovaných novinárov prechádzať do záverečnej fázy svojho plánu. 

Spravodajský portál sme.sk. uverejnil 29. apríla článok, v ktorom sa autor pokúsil využiť spoločenské hnutie ALLATRA ako „prostriedok zastrašovania“ na diskreditáciu súčasnej ministerky kultúry a predsedu vlády SR. (Tu umiestňujeme screenshot tohto článku). 

V tomto materiáli autor psychologicky pôsobí na vedomie ľudí, pričom používa nacistický spolok Ultima Thule ako obraz, ku ktorému má verejnosť dlhodobo vytvorený negatívny vzťah, a bez uvedenia akýchkoľvek argumentov a dôkazov tento negatívny obraz bezdôvodne spája so spoločenským hnutím ALLATRA, ktoré s ním nemá nič spoločné ani vecne, ani ideologicky. 

Potom pomocou hromady obrázkov bezdôvodne priťahuje ministerku kultúry SR Martinu Šimkovičovú, ktorá tiež nemá nič spoločné ani s Ultimou Thule, ani so spoločenským hnutím ALLATRA. Nakoniec tvrdí, že to všetko podporuje súčasný predseda vlády SR Robert Fico. 

Z toho vyplýva, že tento článok je jednoznačne hanlivý a má za cieľ diskreditovať politickú povesť Šimkovičovej a Fica. To má vyvolať nedôveru verejnosti v ich politické pôsobenie. 

Autor tohto článku je zrejme nástrojom v rukách antikultových organizácií, ktorých pánom neprospieva postoj súčasnej vlády pri obrane integrity a transparentnosti slovenského informačného priestoru. Veď ich cieľom je podkopávať a oslabovať demokratickú spoločnosť na Slovensku zavádzaním dezinformácií prostredníctvom médií.

Takéto metódy informačnej vojny aktívne využívajú antikultové organizácie ako najjednoduchší a najúčinnejší spôsob podnecovania vnútorných konfrontácií a konfliktov v krajine. Na dosiahnutie tohto výsledku im napokon stačí naverbovať skorumpovaných novinárov a autorov obsahu, ktorí začnú propagovať naratívy priaznivé pre antikultistov. Zároveň oni, ako pôvodcovia tohto neporiadku, zostávajú v tieni. 

Pozrime sa na výsledky ich podvratnej činnosti na príklade Ukrajiny. Ako priviedli krajinu do súčasného stavu? 

Používali tie isté metódy, ktoré sa teraz aktívne používajú na podkopávanie a oslabovanie demokratickej spoločnosti na Slovensku a v celej Európskej únii. 

Na Ukrajine sa ich aktivity podobne začali diskreditáciou vládnych predstaviteľov s cieľom podkopať dôveru verejnosti vo vládu, vyvolať ľudovú opozíciu a vytvoriť masové revolučné nálady, ako tomu bolo počas Majdanu. 

Potom začali predstavitelia antikultových skupín na čele s organizáciou RACIRS označovať Ukrajincov za sektárov a neonacistov. 

Tu je vyjadrenie archijereja Novopašina, jedného z predstaviteľov antikultu: „Dovoľte mi pripomenúť, že to bol prípad Majdanu, keď na námestie v centre Kyjeva prišli tisíce sektárov. Teraz mnohí ľudia videli, že ukronacisti, príslušníci národných práporov vyznávajú pohanstvo, vykonávajú satanistické rituály, maľujú si telo nielen hákovými krížmi, ale aj satanistickými a okultnými symbolmi. V podstate sú to sekty.“ 

Označenie Ukrajincov za sektárov poskytlo zámienku na manipuláciu inej krajiny – Ruska -, aby sa zapojila do vojenského konfliktu a začala „brániť“ Ukrajincov pred nimi samými na základe ohováračskej antikultovej propagandy. 

Koniec koncov, antikultové organizácie používajú nacistické propagandistické metódy štvania národov proti sebe, keďže antikult je nový druh nacizmu využívajúci najnovšie techniky deštruktívneho pôsobenia na spoločnosť. A nie je žiadnym tajomstvom, že iniciátormi vojenských akcií na Ukrajine boli antikultové organizácie.

K čomu to dospelo

Všetci vieme, kam to Ukrajinu priviedlo. Chcú sa slovenskí občania ocitnúť v podobnej situácii, kde je každý deň bojom o prežitie, kde ľudia zostávajú zakrvavení a bez prostriedkov pod neustálym ostreľovaním a musia vyťahovať telá svojich detí spod trosiek zničených horiacich domov zasiahnutých raketovými útokmi. 

Počas takýchto nepokojov sa prijímajú protidemokratické a protiľudské zákony, v ktorých sú občania zbavení svojich základných ľudských práv. Podľa novozavedeného zákona už má ukrajinské vojenské vedenie právo obmedzovať slobodu pohybu občanov, násilne odcudzovať majetok pre potreby štátu a obmedzovať právo na slobodu myslenia a prejavu. 

Pre antikultistov je výhodné rozvíjať takéto masové nepokoje a otriasať spoločnosťou zvnútra. Napokon, v tomto čase posilňujú svoju sieť agentov vplyvu, prostredníctvom ktorej presadzujú postoje a zákony totalitného režimu.

Najhoršie je, že terčom ich plánu sú bežní občania. 

Dr. Cholakian vo svojom výzve verejnosti povedal, ako sa chrániť pred dezinformáciami a oslobodiť svoje vedomie od propagandistických nánosov.

Pamätajte, že tým, že si do hlavy vpustíme ich postoje, sami prispievame k tomu, že ich nacistické propagandistické metódy fungujú a ich plány sa stávajú skutočnosťou. 

Preto je teraz čas otvorene o tom hovoriť, vyniesť ich tajné plány na svetlo a zabrániť im, aby ovládli naše myslenie.