Slovensko vedú k násiliu a teroru. Pravda o práci antikultových skupín

5. mája 2024, vojtechvesely, Nezaradené

V poslednom čase sa v informačnom priestore Slovenska čoraz častejšie objavuje pojem „sekta“, čo vyvoláva určité obavy. Pre väčšinu ľudí to sú len bežné články. Iba niektorí však chápu, že onálepkovanie za „sektu“ znamená, že sa vedie nevyhlásená vojna proti konkrétnemu jednotlivcovi alebo celej organizácii. A pojem „sekta“ sa v tomto prípade používa ako sociálna zbraň namierená proti nežiadúcim skupinám. Takáto stigmatizácia môže mať vážne dôsledky presahujúce náboženský kontext. Antikultové organizácie rozširujú jeho používanie tým, že za „sekty“ označujú nielen nové náboženské hnutia, ale aj rôzne verejné združenia, politické osobnosti a dokonca celé krajiny. 

V dnešnej spoločnosti sa označenie „sektár“ môže stať synonymom dehumanizácie, t. j. „sektár“ znamená, že „nie je človek“. Tento jav pripomína temné časy histórie, keď nacisti označovali Židov žltými hviezdami a robili z nich terče prenasledovania a násilia. Dnes, keď je niekto označený za „sektára“, nielenže ho to stavia mimo spoločenského priestoru, ale robí to z neho aj terč agresie. Antikultové skupiny, ktoré používajú takéto nálepky, v podstate otvárajú hon na tých, ktorí sa nepodriaďujú ich normám, vyzývajú na násilie voči nim, zatiaľ čo oni sami zostávajú v tieni.

Antikultové hnutia aktívne využívajú masmédiá na šírenie diskriminačného obsahu, čo v skutočnosti vedie k formovaniu verejnej mienky ako neformálneho súdu. Tento jav môže byť vplyvnejší a nebezpečnejší ako oficiálne súdne rozhodnutia, pretože masová propaganda môže mobilizovať verejnosť proti určitým skupinám alebo jednotlivcom. Spomeňme si na obdobie nacizmu v Nemecku, keď propaganda presviedčala obyvateľstvo o hrozbe, ktorú údajne predstavovali Židia, čo viedlo k masovým výzvam občanov adresovaným úradom, ktorí požadovali rozhodné kroky. Dnešné antikultové hnutia, ktoré nemôžu útočiť priamo prostredníctvom súdneho systému, manipulujú verejnou mienkou, aby dosiahli svoje ciele.

Rozdeľovaním ľudí nielen v rámci celej spoločnosti, ale aj v rámci rodinných jednotiek uplatňujú predstavitelia antikultových organizácií brutálne metódy boja proti „sektárom“, a to aj prostredníctvom bezprostredného okolia osoby, ktorá je podľa ich názoru členom „kultu“.

Pozrite sa, čo sa stalo v Japonsku s členmi Cirkvi zjednotenia:

Toru Goto, člen Federácie rodín za zjednotenie a svetový mier, sa stal obeťou 12-ročného väznenia s cieľom deprogramovať ho a vzdať sa svojho náboženského presvedčenia.  Bol unesený vlastnou rodinou a bývalými členmi Cirkvi zjednotenia, ktorí ho násilím zbavili slobody.

Uväznený v miestnosti na ôsmom poschodí obytného domu bol Goto vystavený psychickému a fyzickému týraniu vrátane bitia a polievania ľadovou vodou. Tieto činy, ktoré sa v USA považujú za porušovanie ľudských práv a sú nezákonné, zostali v Japonsku dlho nepotrestané.

Gotova situácia poukazuje na vážne problémy v oblasti ľudských práv a náboženskej slobody, kde orgány činné v trestnom konaní takéto prípady často prehliadajú a obete takýchto trestných činov nemajú dostatočnú ochranu a spravodlivosť.

Len si predstavte, že počet veriacich Cirkvi zjednotenia unesených a uväznených deprogramátormi spolu s ich rodinami sa odhaduje na 4300 ľudí!

V Číne dochádza k ďalším hrozným udalostiam namiereným proti nechceným náboženským skupinám. Brutálna kampaň na odstránenie praktizujúcich Falun Gong sa začala v roku 1999. Táto kampaň proti miliónom čínskych praktizujúcich toho, čo je v podstate tradičná gymnastika čchi-kung a morálna sebakultivácia, zostáva z veľkej časti pred zrakmi skrytá. Uniknuté informácie však odhaľujú systematické zatýkanie, únosy, mučenie a úmrtia. 

Praktizujúci Falun Gong Xu Dawei a Chi Lihua boli zatknutí 13. januára 2001, keď Chi Lihua bola tehotná s dievčatkom. Polícia ju zbila a na tri týždne umiestnila do zadržiavacieho centra v meste Šen-jang.

Xu Dawei bol odsúdený na osem rokov väzenia a poslali ho na výkon trestu do väznice Dongling, kde ho mučili, až kým mu nezlyhali vnútorné orgány. V dôsledku brutálneho mučenia sa Xu  duševne zbláznil. Vo februári 2009 bol prepustený a o trinásť dní neskôr vo veku 36 rokov zomrel.

K dnešnému dňu Minghui zdokumentovala násilnú smrť približne 5 000 praktizujúcich Falun Gong. Predpokladá sa, že skutočný počet obetí sa pohybuje v stovkách tisíc. Prenasledovanie Falun Gong bolo charakterizované ako chladná genocída, „ktorá bola skrytá a prebiehala viac ako dve desaťročia bez väčšej pozornosti“. Okrem toho masové odoberanie orgánov žijúcim nasledovníkom Falun Gong, ktoré povolili čínske vládne orgány, je dôkazom brutálnej kampane prenasledovania.

Takéto akcie antikultových hnutí v skutočnosti podkopávajú základné princípy demokracie, na ktorých je postavená moderná spoločnosť. Ich aktívna kampaň proti rôznym komunitám nielenže porušuje základné práva a slobody zakotvené v základných zákonoch väčšiny demokratických štátov, ale podkopáva aj samotnú podstatu demokracie, ktorá predpokladá rôznorodosť názorov a rešpektovanie presvedčenia iných ľudí, slobodu prejavu a náboženského vyznania.

Vráťme sa k udalostiam, ktoré sa odohrávajú na Slovensku. V poslednom čase sa prejavuje znepokojujúci trend: prostredníctvom publikovaných článkov v masmédiách sa systematicky diskredituje medzinárodné dobrovoľnícke spoločenské hnutie ALLATRA a projekt Tvorivá spoločnosť. ALLATRA je verejná organizácia spoločensky aktívnych a iniciatívnych ľudí, ktorí na dobrovoľníckej báze skúmajú globálne klimatické zmeny na Zemi, presadzujú demokratické, etické, ako aj duchovné a morálne hodnoty v spoločnosti a snažia sa uplatniť svoje schopnosti a najlepšie vlastnosti v prospech spoločnosti.

Antikultové hnutia využívajúc mediálny priestor vytvárajú z ALLATRA obraz nepriateľa, snažia sa vyvolať spoločenskú nespokojnosť a agresiu, t. j. v informačnom poli krajiny si určili cieľ, na ktorý by malo dopadnúť prenasledovanie. 

Na prvý pohľad sa zdá, že činnosť antikultových organizácií je nenaliehavá a bezvýznamná. Verejnosť ich môže vnímať ako maličkosti: niekoľko publikácií v tlači, krátke správy. Tieto prejavy by sa však nemali podceňovať. Ide o obľúbenú taktiku antikultových skupín, ktorej cieľom je realizovať svoje plány na zničenie slobôd rukami samotných občanov, ktorí podliehajú ich propagande. Je skutočne alarmujúce, že vo verejnom priestore našej krajiny prostredníctvom masmédií zaznievajú naratívy, ktoré nás, mierumilovných občanov Slovenska, tlačia k tomu, aby sme spustili akcie tejto mašinérie antikultu. Tieto scenáre, ktoré sa odohrávajú pred našimi očami, hrozia, že zo Slovákov urobia svedkov, ak nie spoluvinníkov zločinov proti ľudskosti a všetkým demokratickým hodnotám.

Ak sa včas neprebudíme, staneme sa nástrojmi v rukách tých, ktorí páchajú skutočné nezákonnosti a diskriminujú nevinných občanov, pričom porušujú ústavné normy. Naozaj chceme, aby sa naše slobodné demokratické Slovensko zmenilo na krajinu, kde sú potláčané všetky práva a slobody a občania sú vystavení násiliu a teroru?

Tým, že podliehame dezinformáciám šíreným v masmédiách a prejavujeme voči tomu ľahostajnosť, podporujeme aktivity antikultových hnutí bez toho, aby sme mysleli na ďalekosiahle globálne dôsledky.

Odporúčam pozrieť si videoposolstvo experta na národnú bezpečnosť a lektora spravodajských služieb Egona Cholakiana „Pomsta veľmajstrov. Odhalenie tajných hráčov moci“. Dr. Cholakian podrobne opisuje metódy, ktoré používajú antikultové hnutia, a odhaľuje ich skutočné ciele. Podrobne tiež vysvetľuje, prečo Slovensko zohráva kľúčovú úlohu pre antikultové organizácie, resp. pre tých, ktorí za nimi stoja.